คลิปข่าวดังชั่วค้ามคืนเมื่อเค้าว่าเป็นคลิปของนักข่าวชื่อดังเย็ดเด็ก มาดูเองว่าใช่หรือป่าว